Què fem

Aqüicultura i biodiversitat

L’aqüicultura s’ha desenvolupat notablement durant els últims anys. El nostre grup estudia els aspectes biològics, productius i econòmics per a aconseguir un subministrament eficient i sostenible de peix per a la humanitat.

Alimentació animal

La nutrició animal constitueix el principal cost de les explotacions ramaderes i té importants implicacions productives, de salut animal i fins i tot mediambientals. En aquesta línia treballem per estudiar i optimitzar l’alimentació animal.

Millora genètica animal

La genètica és una base fonamental de la producció animal. En aquesta línia s’aborda l’estudi genètic de les característiques de la qualitat de la carn i altres caràcters reproductius, així com la conservació de recursos genètics animals.

Sistemes i tecnologies de producció animal

En aquesta línia treballem per avaluar i desenvolupar els sistemes productius que permeten aprofitar el potencial genètic dels animals i optimitzar els recursos emprats, i així es garanteix la qualitat dels productes i el respecte pel medi ambient.