El nostre repte és millorar la productivitat, la sostenibilitat i la qualitat de la producció animal. Descobreix què hi fem.

Aqüicultura i biodiversitat

L’aqüicultura s’ha desenvolupat notablement durant els últims anys. El nostre grup estudia els aspectes biològics, productius i econòmics per a aconseguir un subministrament eficient i sostenible de peix per a la humanitat.

Alimentació animal

La nutrició animal constitueix el principal cost de les explotacions ramaderes i té importants implicacions productives, de salut animal i fins i tot mediambientals. En aquesta línia treballem per estudiar i optimitzar l’alimentació animal.

Millora genètica animal

La genètica és una base fonamental de la producció animal. En aquesta línia s’aborda l’estudi genètic de les característiques de la qualitat de la carn i altres caràcters reproductius, així com la conservació de recursos genètics animals.

Sistemes i tecnologies de producció animal

En aquesta línia treballem per avaluar i desenvolupar els sistemes productius que permeten aprofitar el potencial genètic dels animals i optimitzar els recursos emprats, i així es garanteix la qualitat dels productes i el respecte pel medi ambient.

La nostra missió

L’objectiu general de l’ICTA és millorar la productivitat, la sostenibilitat i la qualitat de la producció animal en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i, per extensió, també a nivell nacional i internacional.

Instal·lacions

Per a la realització de les investigacions, a l’Institut hi ha granges experimentals (conills, peixos i petits remugants), planta pilot d’elaboració de formatges, sala de sacrificis, fàbrica de pinsos i laboratoris especialitzats. A més, gràcies a l’estreta relació de l’Institut amb els diferents estaments ramaders de la Comunitat Valenciana, és freqüent la realització d’experiments a les mateixes granges dels ramaders. Per a saber-ne més.

Col·laboradors

Només es pot aconseguir l’èxit a través de la col·laboració entre investigadors dins de la institució i fora d’aquesta. Per això l’ICTA té un compromís ferm de consolidar col·laboracions amb altres centres de prestigi a nivell nacional i internacional que li permeten trobar-se a l’avantguarda de la investigació i la transferència del coneixement.

Estudia amb nosaltres

El personal investigador de l’ICTA participa en els ensenyaments de grau, màster i doctorat, impartint matèries bàsiques i avançades relacionades amb les seues línies d’investigació.

Ciència Excelent

Realizamos investigación fundamental de excelencia y transferencia de conocimiento al sector. Estos son nuestros indicadores para el año 2015:

49

Artículs en revistes indexades

7

Convenis amb empreses

7

Projectes nacionas

6

Projectes internacionals

Últimes notícies

a